Wat is Forensisch Vakmanschap?

Definitie:

Forensisch vakmanschap is de optelsom van kennis, vaardigheden en attituden waardoor de forensisch zorgprofessional hoogwaardige begeleiding en/of behandeling kan bieden aan cliënten. De focus ligt op het terugdringen van recidive en op herstel en resocialisatie van de cliënt. De begeleiding en/of behandeling vindt plaats binnen het spanningsveld van zorg verlenen in een forensisch kader. Multidisciplinaire samenwerking binnen de organisatie en de keten is hierbij een voorwaarde.

Forensisch Vakmanschap houdt in dat de forensisch zorgprofessional continu keuzes en afwegingen maakt met aandacht voor de belangen en ontwikkeling van de cliënt en de veiligheid voor alle betrokkenen, van professionals tot (mede-)cliënten en samenleving. De professional anticipeert en handelt in complexe en potentieel risicovolle situaties, waarin de morele afweging wordt meegenomen.

Forensisch Vakmanschap betekent dat de professional zich doorlopend ontwikkelt en daar zelf de regie in voert. De professional beschikt over mentale veerkracht en reflecteert op de eigen gemoedstoestand, houding en handelen. Door reflectie op zichzelf en op het gezamenlijk handelen, bewaakt de professional de eigen (mentale) gezondheid en de kwaliteit van de forensische zorg.